Beat Saber е уникална ритмична игра за виртуална реалност, чиято цел е да се разрязвате малки кубчета, които идват към вас. Всеки ритъм показва коя сабя трябва да използвате, както и посоката в която трябва да замахнете. Целта на играта е да накара играчите почти да танцуват, докато режат кубчета и избягват препятствията.