Lightblade VR е тренировъчна симулация за виртуална реалност с лазерни мечове. Подгответе се от личния си робот и отклонете всички входящи лазерни лъчи! Можете да се защитавате с едно или две остриета и да се почувствате като джадай.