Обща информация

„ВИ АР МАКС“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

От 25 май 2018г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор и обработващ лични данни по предоставяне на информационни и рекламни услуги, ВИ АР МАКС отговаря на всички изисквания на тази регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора и Обработващ на лични данни:

1. Наименование "ВИ АР МАКС" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :204348967
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър бл. 111 вх. Б. Ап 71
4. E-mail: info@vrmax.bg

Информация относно Обработващ лични данни – по отношение на предоставяне на хостинг услуга и съхранение на данните на потребителите на уеб сайта vrma.bg, собственост на Администратора:

1. Наименование "СуперХостинг.БГ" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
6. E-mail: dpo@superhosting.bg
7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684
9. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

Информация относно компетентния надзорен орган:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Ви Ар Макс събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на информационни и рекламни услуги.

(2) Ви Ар Макс е администратор и обработващ на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ви Ар Макс събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите информационни и рекламни услуги, включително за следните цели:
• изпращане на запитване чрез вградената форма за връзка със служител на Ви Ар Макс.
• изпращане на информационни и рекламни съобщения.
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за финансови продукти
(2) Ви Ар Макс спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Ви Ар Макс може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Ви Ар Макс?

Чл. 3.(1) Ви Ар Макс обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

А. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон) се събират с цел, за осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание.
В. Други данни, които Ви Ар Макс обработва – При влизане в нашия уебсайт Ви Ар Макс събира данни за използвания IP адрес с цел, за подобряване на сигурността на услугата, статистически и маркетингови проучвания.
(2) Ви Ар Макс не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(3) Личните данни са събрани от Ви Ар Макс от лицата, за които се отнасят.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. Ви Ар Макс съхранява Вашите лични данни, подадени във форма за осъществяване на контакт за срок от 30 календарни дни, като след изтичането на този срок, Ви Ар Макс полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Ви Ар Макс за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко да заявите това чрез искане в свободен текст до имейл info@vrmax.bg.
(2) Ви Ар Макс може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Ви Ар Макс потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Ви Ар Макс Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Ви Ар Макс си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 7.(1) Вие имате правото да поискате от Ви Ар Макс изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Ви Ар Макс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Ви Ар Макс;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Ви Ар Макс не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез имейл до info@vrmax.bg, или писмено искане, изпратено до Ви Ар Макс, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Ви Ар Макс, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.
(4) Ви Ар Макс не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 8. Вие имате право да изискате от Ви Ар Макс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Ви Ар Макс да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Ви Ар Макс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Ви Ар Макс имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 9. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Ви Ар Макс, чрез искане по имейл до info@vrmax.bg.
(2) Вие можете да поискате от Ви Ар Макс директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 10. Вие можете да поискате от Ви Ар Макс да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ви Ар Макс може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 11. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Ви Ар Макс, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 12. (1) Ако Ви Ар Макс установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Ви Ар Макс не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 13. В случаите, в които изрично сте поставил съгласие за обработка и предаване на личните ви данни на изрично упоменати на съответната страница на уебсайта.

Чл. 14. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.